Llibres de text curs 2023-2024


NOTA:     Els llibres de text del curs 2023-2024, es poden consultar al GESTIB. Per mor de la nova llei d’educació (LOMLOE) els llibres nous s’anirà actualitzant a mesura que es confirmen.

  • 1r d´educació secundària obligatòria.
  •  2n d´educació secundària obligatòria.
  •  3r d´educació secundària obligatòria.
  •  4t d´educació secundària obligatòria.
  •  1r Batxiller.
  •  2n Batxiller.

DESCOMPTES PER LA COMPRA DE LLIBRES EN LA DISTRIBUIDORA ROTGER ALS ALUMNES MATRICULATS EN L’IES RAMON LLULL


DESCOMPTES PER LA COMPRA DE LLIBRES A LA DISTRIBUIDORA ROTGER ALS MEMBRES DE L’AMIPA DE L’IES RAMON LLULL