MATRÍCULA ALUMNES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS, CURS 2023-24

MATRÍCULA ALUMNES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS, CURS 2023-24

 

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA CICLES FORMATIUS

 

FULL MATRÍCULA Animació Sociocultural i Turística.

FULL MATRÍCULA Atenció a Persones en Situació de Dependència.

FULL MATRÍCULA Formació Professional Grau Bàsic.

FULL MATRÍCULA Integració Social.

Termini: des de dia 19 fins dia 21 de juliol.

 Horari: des de les 9:00h fins a les 13:30h.

 Veure full “Instruccions matrícula“.